Development center

Development center

Development center to jedna z najlepszych metod oceny wiedzy. W czasie development center uczestnicy obserwowani są oraz oceniani przez zespół obiektywnych i doświadczonych sędziów kompetencyjnych. Najważniejszym założeniem tej metody jest diagnoza potencjału oraz rozwój pracowników. W jednej sesji development center bierze udział kilku uczestników i wówczas niezwykle drobiazgowej analizie poddaje się potencjał pracowników oraz kandydatów, ich wiedzę, umiejętności konieczne do efektywnego pracowania na konkretnym stanowisku, a także ich predyspozycje osobowościowe. Dzięki temu o wiele lepiej można przypasować osobę do określonego stanowiska, aby pracowała ona jak najbardziej wydajnie. Dlatego dzisiaj organizuje się je znacznie częściej.

keyword