Development center

Development center

Development center to jedna z najlepszych metod oceny wiedzy. W czasie development center uczestnicy obserwowani są oraz oceniani przez zespół obiektywnych i doświadczonych sędziów kompetencyjnych. Najważniejszym założeniem tej metody jest diagnoza potencjału oraz rozwój pracowników. W jednej sesji development center bierze udział kilku uczestników i wówczas niezwykle drobiazgowej analizie poddaje się potencjał pracowników oraz kandydatów, ich wiedzę, umiejętności konieczne do efektywnego pracowania na konkretnym stanowisku, a także ich predyspozycje osobowościowe. Dzięki temu o wiele lepiej można przypasować osobę do określonego stanowiska, aby pracowała ona jak najbardziej wydajnie. Dlatego dzisiaj organizuje się je znacznie częściej.

Przejazd do Chorwacji panele słoneczne Najlepiej zarabiający DJ na świecie analiza nasienia układanie diety program